Vedtekter for Varpet Familiebarnehage

Velkommen til hjemmesiden vår

Vedtekter for Varpet familiebarnehage

 • Varpet familiebarnehage drives i bebodde lokaler i privat hjem.
 • Varpet familiebarnehage er organisert som et ansvarlig selskap,  med plass til 10 barn i alderen 0 – 6 år.
 • Assistenten kan ha ansvar for inntil 5 barn.
 • Eier av Varpet familiebarnehage er økonomisk ansvarlig.
 • Styrer er ansatt i 40 % stilling, og er pedagogisk veileder i barnehagen.
 • Barnehagen har fast vikarordning ved sykdom eller annet fravær.
 • Åpningstiden er fra 07.30 til 16.30 mandag til fredag. Barnehagen holder stengt helligdager, romjul, mandag til fredag i påskeuken, og i juli.
 • Ved henting av barn for sent ( etter 16.30 ) vil det tilkomme et gebyr på kr 450,- for hver påbegynte halvtime.Dette beløpet vil komme som ekstrabeløp på faktura påfølgende måned.
 • Barnehagen har 4 planleggingsdager i løpet av et barnehageår.
 • Barnehagen skal på vanlig måte ha foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foresatte til barna og samarbeidsutvalget består av eier, styrer og foreldrerepresentant.
 • Foreldrerådet velger en representant til samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen. Styrer og eier er fast representert.
 • Årsplanen for den pedagogiske delen av driften utarbeides for et barnehageår av gangen, og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen utarbeides på grunnlag av ”Lov om barnehager” og ”Rammeplanen”
 • Foresatte til barn i Varpet familiebarnehage er selv ansvarlig for å ulykkesforsikre sine barn.
 • Oppsigelsesfristen er 2 måneder, og gjelder fra 1. i måneden etter at den skriftlige oppsigelses har blitt mottatt av barnehagen. Ved oppsigelse i tidsrommet april – juni, må dette skje før 1.mars.
 • Man kan søke redusert foreldrebetaling om det er medisinsk eller økonomisk grunnlag for dette.
 • Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon.
 • Foreldrebetalingen skal skje innen den 5. pr. mnd om ikke annet avtalt med barnehagen. Betalingen er den samme om barnet er sykt, borte av annen årsak eller barnehagen holder stengt p.g.a. fri – og helligdager.
 • Foreldrebetaling som er uteblitt over 10 dager etter fristen, kan medføre at barnet vil bli utestengt fra barnehagen inntil foreldrebetalingen er betalt.

·         Foreldrebetalingen er pr .mnd f.o.m 1.januar 2019

·         Full plass koster 3135 kroner + 370 i matpenger . Samlet sum pr måned blir 3505,- kroner.

       

 

·         Prisen inkluderer frokost, hovedmåltid, fruktmåltid og drikke til alle måltidene.

·         Det blir holdt et foreldremøte på høsten og eventuelt et på våren dersom det er behov.

·         Foreldresamtaler holdes 1 gang pr. barnehageår, eller ved behov.

·         Varpet familiebarnehage er med i Skien kommunes samordnede opptak. Det vil si at alle søknader skal sendes inn via www.skien.kommune.no.

·         Barnehagen følger vanlige regler etter barnehageloven i tillegg til at barnehagens egne vedtekter gjelder.

·         Ved opptak av barn legges vekt på en hensiktsmessig sammensetning av barnegruppa når det gjelder kjønn i forhold til alder. Dersom det er mulig skal barnehagen også ha en hensiktsmessig alderssammensetning, dvs. over og under 3 år.

·         Opptakskriterier i Varpet familiebarnehage:

1.      Barn av ansatte i Varpet familiebarnehage

2.      Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen

3.      Barn fra nærmiljøet  ( inkluderer også Åfoss )

Står flere søkere likt etter disse kriteriene foretas en loddtrekning.

·         Foreldrene er pålagt en dugnadsinnsats i barnehagen. Hver familie deltar med minst 2 timer i året. Dette gjøres i form av praktisk arbeid.


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.11 | 12:28

hei jeg er Rogjio

...
16.05 | 01:01

Hei jeg bil ha snaker med skjefen til barne hage fordi barne min kanskje beggener på deres barne hage

...
31.10 | 09:17

Superb explanation & it's too clear to understand the concept as well,Please visit here @ https://packers-and-movers-bangalore.in/

...
21.08 | 09:34

I august 2018 hadde vi en flott tur til Hulfjell besøksgård i Drangedal Både barn og voksne storkoste seg

...
Du liker denne siden