Temaplan2018/2019

Temaplan for 2018 /2019

 

En temaplan vil være et oppsett som vi i barnehagen har å arbeide utifra. Det er ulike temaer, ulike mål og tiltak for å nå målet. Ut ifra denne grovplanen og rammeplanen kan vi sette opp ulike aktiviteter og turer som innebærer de forskjellige temaene. Etter endt måned kan man evaluere og gjøre en eventuell justering til neste gang. Har man satt opp et mål som er for stort? Er det tilrettelagt for aldersgruppen? Det er slike spørsmål man må stille seg for å kunne evaluere og øke kvaliteten.  Alle tiltakene og aktivitetene vil bli tilrettelagt for de ulike aldersgruppene i barnehagen. Hver måned er det et fagområde vi tar mest i bruk, men det vil være slik at vi kommer inn på flere fagområder i hver aktivitet og opplegg. De flettes ofte i hverandre.

Samtidig som vi har fokus på fagområder hver måned vil vi ha dyr som årstema. Barna er enormt opptatt av ulike dyr, hvor de lever, hva de spiser, hvor store de blir osv.

August og september

Vi er tilbake etter en god og lang sommerferie og for enkelte vil det kanskje bli en liten periode med tilvenning i barnehagen. Vi vil legge vekt på gode, trygge rutiner, som gjør dagen oversiktlig for alle. Målet er at barna skal bi trygge i barnehagen, og eksempler på aktiviteter er:

 • Samlingsstunder

 • Lek både inne og ute (på begge uteområdene)

 • Gå tur i nærmljøet

 • Gårdsbesøk

    Oppleve byen vår

 

Oktober

Kunst, kultur og kreativitet

Barn opplever og erfarer med alle sansene. Vi ønsker å være med å bidra til barns estetiske og kreative utvikling. Bidra i rollelek og annen lek når barna ønsker oss med, og være åpne for barns innspill og kreative innslag. Vise bilder av kjente kunstnere og vise bilder av kunsten deres.Vi vil legge vekt på Marianne Aulie og hennes kunst. Høstens farger inspirerer til mange formingsaktiviteter, og vi benytter oss av dette. Vi ønsker at alle barn skal få utfolde seg med former og farger, og glede seg over den skapende prosessen. Det å skape noe gir en enorm mestringsfølelse for barna.  Målet er å legge tilrette for at barna kan være med å skape noe, og se hele prosessen. Eksempler på aktiviteter:

 • Presse blader

• Lage høsttrær

 • ulike formingsaktiviteter

  • konstruksjonslek

 

November

Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er viktig, og det legges vekt på dette i barnehagehverdagen. Vi ønsker å gi barna gode og varierte erfaringer med språk, kommunikasjon og begrepslæring. Gode samtaler om det barna tenker på, det de har opplevd er ikke bare viktig, men nødvendig for utvikling av et rikt språk. Vi har et fint antall i gruppen og bruker god tid på samtale, og ser på dette som svært viktig. Fagområdet kunst, kultur og kreativitet kommer også inn i arbeid med eventyr og fortellinger. Det samme er det med fagområdet antall, rom og form. Målet er å øke barnas erfaring innen dette fagområdet. Eksempler på aktiviteter:

• Lydbøker

• Høytlesning

 • dramatisere De Tre Bukkene Bruse

• rim + regler

 • sangstunder

• leke med bokstavene våre

Desember

Desember er en måned fylt med spenning, forventning og glede. Vi ønsker å ha denne måneden som en rolig førjulstid i barnehagen, med mye lek, sosialt, samtaler osv Målet er å oppleve tradisjoner i førjulstiden og eksempler på aktiviteter er:

• Synge julesanger

• lese om julen

 • lage julegaver og pynt

 • oppleve luciafeiring og nissefest

 • Adventskalender

Januar og februar

Kropp, bevegelse, mat og helse

Barna trenger å bruke kroppen på en allsidig måte, for å lære grunnleggende motoriske ferdigheter. De blir faktisk kjent med sin egen kropp gjennom å bruke den. Vi ønsker å gi barna ulike bevegelses - erfaringer ved å for eksempel: løpe, hoppe, danse, klatre over, krype under/gjennom, kle på seg, finmotoriske aktiviteter, osv. Samtidig skal vi øve på å holde kroppen i ro, for eksempel i samlingsstund og når vi spiser. Kroppen vår trenger nemlig både aktivitet og hvile. Noen trenger å øve seg på å være rolige i perioder, mens andre kanskje trenger å oppmuntres til å røre seg mer. Alle barn er forskjellige, og det er overhodet ikke meningen at vi skal bli like. Uansett hvilket nivå barna er på, er det viktig at de får erfare at de kan. Det skal være gøy å bruke kroppen, det skal være en kilde til glede, gode opplevelser og erfaringer. Målet vil være å øve på noe man ikke kan så godt, eksempler på aktiviteter kan være:

 • danse til musikk

 • ake og skli

 • turer

• fellesleker

• Kroppen, fingre, tær

• hvorfor trenger kroppen mat? Hva trenger kroppen av mat?

Mars

Antall, form og rom

Vi møter matematikk hver dag, det finnes rundt oss. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form. Barn utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Læringen skjer kontinuerlig, både i dagliglivet og i voksnes strukturerte og direkte planlagte aktiviteter. I stor grad bruker barn kroppen til å utforske både rom og former. De klatrer over, gjennom og rundt. Ved å gjøre dette lærer de masse om rom, form og avstander. Hvor

trangt er det mellom sofaen og veggen, og får man plass der hvis man prøver? Barn kjenner på ulike materialer og overflater, kaster, klemmer på, dunker dem i gulvet for å se om de lager lyd, og ser hva som passer inni hverandre. Ellers kan man lære mye om likheter og ulikheter ved å se på seg selv. Barn og voksne har forskjellig høye, størrelse, hårfarge, skostørrelse osv. Man må telle for å dekke på bordet. Vi har ti fingre, to hender og ett hode. Det finnes likheter og ulikheter i naturen også. Man kan gå i skogen og samle blader og se hvordan de ligner på hverandre. Furu og gran for eksempel har likheter, men også store ulikheter, når man ser på treet, grenene, barnnåler og konglene. Best erfaring med antall, rom og form får man ved å observere, kjenne på, og oppleve ting, dette ønsker vi i barnehagen å legge tilrette for. Målet er å gi ny kunnskap til barna om fagområdet antall, rom og form. Eksempler på aktiviteter kan være:

 • div. eksperimenter

• Lage raketter av melkekartonger

• bruke konkreter, og se på størrelse, form og farge

• finne former i miljøet

• geitekillingen som kunne telle til 10

• fingre, tær osv

 

 

 

 

 

April og mai

Natur, miljø og teknikk

Naturen gir mulighet for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og uansett vær. Barnehagen vil bidra til at barna får kjennskap til ulike dyr, landskap, årstider og vær, samt utvikle forståelse for det tette samspillet som finnes i naturen. Vi ønsker å legge vekt på at barna skal få oppleve den gleden det er ved å ferdes i naturen. Samtidig skal de lære å ta vare på naturen de ferdes i. De skal lære å rydde opp etter seg og ha respekt for det livet som finnes der. Denne måneden står våren for tur, og vi skal se etter forandringer som skjer i naturen og alt som kommer opp av blomster og planter. Trekkfuglene kommer tilbake og trær begynner å spire. Målet er å se etter vårtegn og tilegne barna kunnskap om naturen rundt oss. Eksempler på aktiviteter kan være:

 • gå turer

• Nytt liv blomstrer opp (dyr, blomster,fugler)

 • samtaler om dette

 • sanger knyttet til tema

• formingsaktiviteter

 • oppdagelsesferd

• så grønnsaker

Mai og Juni

lek og sosial kompetanse

Alt vi gjør og i all pedagogikk er leken fortsatt det viktigste for barna. Barna både lærer og utvikler seg. Vi i barnehagen har en viktig oppgave i å legge tilrette for lek i det fysiske miljøet, gi dem nye impulser og opplevelser som gir ny næring til leken. Vi vet at leken for barn i barnehage alder er veldig viktig. Det finnes mange typer lek. Lek er noe vi har mye av gjennom hele året og det er noe vi ønsker å legge vekt på. Gjennom frilek og annen lek i ulike miljøer sammen med andre barn, vil barn få en naturlig trening i sosial kompetanse. I lek er det uenigheter, konfliktløsning, vente på tur og mye annet barna må ta stilling til. Det er viktig for barn å ha venner og det er viktig å være i lek med andre barn. Målet er at barna skal få oppleve glede og samspill i lek. Eksempler på aktiviteter vil være:

• Ha fellesleker både inne og ute.

• Rollelek

• sangleker

 • Ha en god avslutning på enda et flott barnehageår.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 09:34

I august 2018 hadde vi en flott tur til Hulfjell besøksgård i Drangedal Både barn og voksne storkoste seg

...
06.10 | 18:04

Fantastisk herlig å se de stolte ungene på toppen Min skjønne snakker enda om turen

...
13.03 | 16:08

Herlig å se barna kose seg på tur i skogen . Tidlig vår må jo bare nytes.

...
15.09 | 15:19

Fantastisk herlig å se hva de er med på ))

...
Du liker denne siden